Portal servicii electronice

Solicitare prelungire Autorizatie de construire

  • Cerere tip - Prelungire Autorizație de Construire
  • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare
  • Documentaţia tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D
  • Autorizația de construire