Portal servicii electronice

Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport

  • Cerere tip
  • Cod Unic de înregistrare (CUI)
  • Cartea de identitate a autovehiculului
  • Alte documente
  • Procură specială autentificată