Portal servicii electronice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren

  • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice
  • Cod Unic de înregistrare (CUI)
  • Titlu de proprietate
  • Proces verbal de licitație
  • Certificat de nomenclatură stradală
  • Document prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul
  • Schiță cadastrală
  • Delegație și copie CI delegat