Portal servicii electronice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

  • Formular ITL 005 - Mijloace de transport
  • Act de dobândire
  • Carte de identitate
  • Numar de registru auto
  • Certificatul de atestare fiscală atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație)
  • Cod Unic de înregistrare (CUI)
  • Delegație și copie CI delegat