Portal servicii electronice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri

In functie de tipul actului de dobandire:

1. Autorizatie de construire

 • Autorizația de construire; Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire
 • Certificat de urbanism
 • Proces verbal recepție
 • Releveu
 • Certificat energetic
 • Proces verbal recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în Construcții)
 • Planul de amplasament și delimitare al imobilului teren

2. Actul de vanzare cumparare, donatie

 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, contract de întreținere, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare
 • Proces verbal de licitație
 • Certificat energetic
 • Carte de identitate
 • Certificat căsătorie/hotărâre sau certificat divorț
 • Releveu

3. Act de adjudecare/ reziliere leasing

 • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
 • Proces verbal de predare-primire bun
 • Proces verbal de predare-primire bun
 • Dispoziția Primarului de punere în posesie, decizie/dispoziție emisă de autoritățile competente în condițiile legii
 • Certificat energetic
 • Raportul evaluare
 • Carte de identitate