Portal servicii electronice

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor

  • Cerere tip
  • Copie după autorizația de construire/desființare