Portal servicii electronice

Comunicare privind inceperea executarii lucrarilor

  • Cerere tip
  • Copie după autorizația de construire/desființare
  • Proces verbal de trasare lucrări