Portal servicii electronice

Certificat de urbanism

 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - Formular F1
 • Plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500
 • Planul de amplasament și delimitare al imobilului teren
 • Plan cadastral la scara 1:500
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan
 • Extras de carte funciară
 • Acte de proprietate
 • Carte de identitate
 • Planul situaţiei actuale
 • Propunerea nouă
 • Memoriu tehnic aprobat de administratorii de rețele de utilități