Portal servicii electronice

Certificat de nomenclatura stradala

  • Cerere tip
  • Carte de identitate
  • Extras de carte funciară
  • Copie schiță CF pentru imobile – case
  • Plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500
  • Copie privind domiciliul/proprietatea (act de proprietate, act de donație sau moștenire)

  • Alte documente