Portal servicii electronice

Cerere eliberare Certificat de atestare fiscala

  • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice
  • Cod Unic de înregistrare (CUI)
  • Imputernicire de la lichidator