Portal servicii electronice

Cerere de eliberare a certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei

  • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a radierii construcţiei
  • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  • Delegație recepție
  • Copie AC

  • Certificat de urbanism

  • Adeverință rol agricol

  • Studiu alternative de energie regenerabilă